Anvisning till FAS 3 – är det ett “myndighetsbeslut” eller inte?.

Den juridiska knäckfrågan: Är “anvisning” till FAS 3 ett myndighetsbeslut eller är det ett “erbjudande”?. Detta är viktigt eftersom det avgör om dessa ärenden kan “omprövas” internt på myndigheten och om det går att överklaga till Förvaltningsdomstol eller inte. Är det “inte” ett beslut….då gäller ju inte 22§ i Förvaltningslagen. Om en “anvisning” till FAS 3 “inte” är ett beslut, då går det inte att få prövat inom ramen för nationell rätt. Därmed tolkar jag det som att Staten genom AF “eventuellt” har brutit mot art 6.1 i Europakonventionen som innebär att man alltid har rätt att överklaga ett steg uppåt!.

Advertisements

2 Responses to “Anvisning till FAS 3 – är det ett “myndighetsbeslut” eller inte?.”

  1. Daniel Andersson Says:

    Såg du detta…
    http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/204068

  2. Daniel Andersson Says:

    Kan jag begära rättsprövning av vissa regeringsbeslut eller måste jag först drivad det i förvaltningsdomstolar som jag gör nu..?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: