Delstatliga konstitutioner

Sitter och läser den intressanta boken “LAW 101 – Everything You Need to Know About American Law”. Där berättas bland annat om att varje delstat har en egen konstitution / Bill of Rights som går före federal lag…dvs Amerikanska konstitutionen. Tex har det prövats om sådant som man kastar i “soptunnan” omfattas av skyddet i 4:e tillägget till konstitutionen. Ja säger man i fallet State v Hempele (1990) i delstaten New Jersey. När motsvarande fall California v Greenwood togs upp så var svaret NEJ. Så, där ser man skillnaderna i hur de delstatliga konstitutionerna tillämpas i praktiken.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: