Samverkan Akademi – arbetsmarknad – samhälle!

Hej vänner och kära läsare!.

Nu tänkte jag ta upp ett annat relevant ämne nämligen det här med samverkan mellan akademi och arbetsmarknad.

I Amerika så resonerar man helt annorlunda än i Sverige vad gäller samverkan mellan Akademi och arbetsmarknad, men även när det gäller samverkan mellan akademi och det omkringliggande samhället.

I Amerika precis som i Kanada så är det mycket mer öppet och flexibelt kring det här, dvs man ser det “inte” som ett hot mot den akademiska friheten. I Sverige däremot får man ofta höra att det just är ett “hot” mot den akademiska friheten och att universitet och högskolor inte tjänar något på att samverka med arbetsmarknaden och samhället i övrigt.

Det finns nu intressant forskning som visar på att den här typen av samverkan “inte” är ett hot mot den akademiska friheten.

Detta har publicerats i bland annat boken University-Community Partnerships – Universities in Civic Engagement skriven av Tracy M. Soska och Alice K. Johnson Butterfield.

I Kanada har man även sedan flera år ett mycket aktivt samarbete mellan akademi och arbetsmarknad som benämns federal student work experience program (http://jobs-emplois.gc.ca/fswep-pfete/index-eng.htm) .

Detta  program erbjuder studenterna möjligheter till kvalificerade arbetsuppgifter ute hos olika typer av federala arbetsgivare under deras studietid, vilket stärker deras anställningsbarhet. Det har medfört att arbetslösheten bland nyutexaminerade har minskat drastiskt jämfört med länder som inte har denna typ av aktiv samverkan mellan akademi och arbetsmarknad.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: