Intressant forskning om “utanförskap”

Mikael Stigendal skriver i sin avhandling Framgångsalternativ: mötet i skolan mellan
utanförskap och innanförskap (2004) att man började tala om utanförskap redan under 90-
talet. Ofta hör man ordet utanförskap i skolans vardag, och runt om i samhället. Men vad
menas då med utanförskap? Stigendal (2004) menar att utanförskap innebär att man stängs ute
från ett sammanhang av sociala relationer. Vidare menar han att utanförskap är något som kan
uppkomma lite var som helst. För att utanförskap ska uppstå förutsätts att innanförskap finns.
Det går inte att hamna utanför något som inte förekommer. De som är delaktiga är de som
befinner sig i innanförskap. Om de sedan har känslan av att de är delaktiga är en annan
företeelse. Samhället är ett brett innanförskap som är uppbyggd av ett flertal sociala
sammanhang. Utanförskap kan bero på olika företeelser såsom egen vilja, mobbning (avsiktig
utestängning) samt en bristande förmåga att klara av hålla sig inom innanförskapets ramar på
grund av språksvårigheter, dålig hälsa och bristande utbildning. Med utanförskap av egen
vilja menar Stigendal (2004) att man kan välja själv om man vill vara utanför det sociala
sammanhanget i till exempel skolan. Det kan bero på att det inte finns någon mening i det
som görs och därför väljer man att ställa sig utanför gruppen. Men det kan även bero på
bristande vilja eller att man inte har något och säga till om i det sociala sammanhanget. Andra
skäl till att man väljer att ställa sig utanför den sociala gruppen är att man inte känner tillit
samt att man inte har förståelse för varandra i gruppen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: