Olikhet och mångfald berikar!.

Hej vänner och kära läsare!.

Nu skall jag skriva om något som ligger mig varmt om hjärtat nämligen “mångfald”.

Eftersom jag själv bott och gått i skola i Amerika så har jag kunnat se med egna ögon att mångfald både fungerar och berikar samhället.

När människor från olika nationella, etniska, kulturella och religiösa bakgrunder möts och lära känna varandra så uppstår nya vänskapsband och nya möjligheter växer fram. Människor möts och umgås inom ramen för samma skola, och många läser flera ämnen tillsammans. Här knyts vänskapsband för framtiden och vad det står i ens pass är fullständigt ointressant.

De som argumenterar för att mångfald och mångkultur är ett hot och att det “inte” berikar vårt samhälle är snett ute. Vi som är öppna och toleranta kan nämligen varje dag se vilka möjligheter mångfalden erbjuder. Vi ser tex hur elever med helt olika etniska, kulturella, nationella eller religiösa bakgrunder samarbetar under samma tak, tex vid Södertörns Högskola och IMER vid Malmö Högskola.

Vi ser det även ute i våra olika stadsdelar där människor möts och arbetar tillsammans ute på våra arbetsplatser. Med öppenhet och nyfikenhet inför världen så skapas nya möjligheter till att knyta kontakter och skapa möjligheter till framtida samarbeten/samarbetsprojekt.

Att människor är olika är “inte” ett hot, utan det är något som berikar och utvecklar vårt samhälle. När människor kommer till Sverige från andra länder så för de med sig kunskaper om främmande länder och kulturer som vi kan ha stor nytta av, tex inom exportindustrin när svenska företag vill etablera sig i tex olika delar av Mellan Östern, eller i Central och Latin Amerika, eller i olika delar av Asien.

Så, låt oss se möjligheterna istället för att envisas med att kalla mångfald och olikhet för “hinder” eller “problem”.

Ingen människa är “oduglig” bara för att han/hon är annorlunda/avvikande ifrån ibland inskränkta normer för hur man måste vara för att passa in. Genom en nyfiken och öppenhet inför andra människor, så skapas möjligheter till möten och möjligheter att finna intressanta och givande samarbeten.

Så , allt handlar om vilken attityd man själv har gentemot andra människor. Själv så vill jag mer än gärna samarbeta med människor från runt om i världen för jag tycker det är något som utvecklar mig själv som människa. Jag väljer att se möjligheter istället för att se problem och hinder.

När jag möter människor och börjar umgås med dem spelar det “ingen” som helst roll vad det står för födelseland i deras pass. Jag väljer nämligen att se varje enskild individ för vem han/hon är som människa, och vad han/hon kan och som jag kan lära mig något av.

Jag väljer att se internationaliseringens möjligheter och globaliseringens möjligheter …..för jag tror på framtiden och att dörrarna till världen måste stå öppna.

Sverige är ett litet och exportberoende land, så vi har inte råd att stänga dörrarna till omvärlden och tro att vi är helt “oberoende” av vad som sker utanför vårt eget land.

Att världens länder är beroende av varandra är i mina ögon helt uppenbart, och det räcker med att studera hur världens börser påverkar varandra för att se hur allt hänger ihop.

Så, jag vill gärna träffa och lära känna människor från olika länder och hitta möjligheter till olika former av samarbeten. Då , jag själv som sagt var har bott och gått i skola i Amerika så har jag engelska som andraspråk sedan barnsben. Så, jag har inga problem att kommunicera med människor från andra länder utan tycker det är jättetrevligt och mycket givande.

Önskar er alla en underbar fortsättning på helgen!.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: