Älskar nya kunskaper!

Hej vänner och kära läsare!

Nu skall jag skriva lite om ett annat “favoritområde” nämligen det här med “nya kunskaper”.

Jag älskar det här med nya kunskaper och vilka möjligheter där finns ute i verkligheten. Själv har jag efter gymnasiet studerat på förvaltningsprogrammet vid Svenska Social och kommunalhögskolan (Helsingfors Universitet).

Det var mycket givande då jag fick lära mig ett annat tankesätt än vad jag var van vid från Sverige. Jag fick också insyn i ett politiskt system som fungerar lite annorlunda än det svenska systemet. I Sverige så har vi under mycket lång tid varit vana vid hårda ideologiska konflikter och mycket smutskastning mellan höger och vänster.

Finland däremot med Sovjet/Ryssland som närmaste granne har drivit en helt annan politiska linje med mer av samförstånd / sammanhållning över blockgränserna för att hålla ihop landet inför det externa hotet “Sovjetunionen/Ryssland”. De har tex gedigna traditioner vad gäller koalitionsregeringar. En av de mest kända och mest lyckade var koalitionsregeringen Lipponen där i princip alla partier från höger till vänster var med i regeringen.

Så, det är en tydlig skillnad mellan Sverige och Finland vad gäller “externa” hot, och det gör att det är två helt olika politiska vägar och verkligheter.

En väldigt stor skillnad mellan Finland och Sverige handlar om invandrings- och flyktingpolitiken. I Finland har de hela tiden hållit fast vid en strikt linje för att hålla ihop landet och satsa på att Finland skall vara ett “homogent” land. I Sverige däremot så har vi under lång tid haft en mycket stor invandring, dvs både invandrare och flyktingar har sökt sig till Sverige. Många av dessa har bidragit konstruktivt till vårt samhälle och utvecklingen.

Tyvärr så har både Sverige och Finland det gemensamt att det numera finns ett invandrarfientlighet/främlingsfientligt parti i Riksdagen. I Finland så har det gått så långt att Sannfinländarna till och med ger sig på sin egen minoritetsbefolkning, dvs de svenskspråkliga Finlandsvenskarna.

Så, efter studietiden i Finland så kändes det väldigt naturligt för mig att flytta till en mångkulturell miljö, eftersom det är något jag har erfarenhet av från min tidigare skolgång i Amerika. Jag valde då Södertörns Högskola ute i Flemingsberg utanför Stockholm.

Det fungerade väldigt bra på Södertörns Högskola och eleverna är mycket trevliga och lätta att ha att göra med. Men, så är jag själv mycket öppen och positivt inställd till mångfald och det mångkulturella.

På Södertörns Högskola studerade jag Statsvetenskap och tog ut min fil.kand examen 2006.

Efter tiden på Södertörns Högskola så flyttade jag vidare till Malmö Högskola , då det här med internationella och mångkulturella miljöer är viktigt för mig. I Malmö har de också en tydlig linje vad gäller “internationaliseringen” som jag sympatiserar med till 100%. Vid IMER på Malmö Högskola så studerade jag Freds- och konfliktvetenskap, men även Förvaltningsrätt. Det var under utbildningen i Förvaltningsrätt som jag kände att det är “juridiken” som jag verkligen brinner för.

Så, efter tiden i Malmö så gick färden åter tillbaka till Stockholm och denna gång till Försvarshögskolan. På denna lilla men gemytliga högskola där det verkligen fanns gemenskap och korta kommunikationsvägar trivdes jag utmärkt. En stor skillnad som jag märkte direkt var att det är ett helt annat studentunderlag på Försvarshögskolan än vad som är fallet på Södertörns Högskola och Malmö Högskola.

På Försvarshögskolan som har en stark koppling till Försvarsmakten så utbildas i första hand militärer (officerare). Själv så studerade jag Folkrätt/Internationell rätt vid Försvarshögskolan och trivdes alldeles utmärkt. Det var en mycket stimulerande miljö, och det är med att det är litet och korta kommunikationsvägar tycker jag är bra. Vi behövde tex aldrig boka tid med lärarna utan kunde gå direkt och knacka på hos berörd lärare.

Eleverna som jag studerade tillsammans med var mycket bra människor och man kände att de brinner också för ämnet, vilket gör det extra givande varje gång vi hade föreläsningar eller seminarier. På min utbildning hade vi bara två med militäranknytning. Två personer från hemvärnet , men de var jättetrevliga människor och väldigt kunniga.

Det var tal om att det skulle bli en fortsättning på utbildningen i Folkrätt/Internationell rätt, men de fick inte de pengar de sökt för att skapa en fortsättning på utbildningen. Men, jag kände att jag ville fortsätta inom juridiken, så då blev det naturligt att söka mig vidare. Eftersom jag sedan tidigare hade goda relationer till studenter och personal vid Södertörns Högskola, så blev det naturligt att jag sökte mig till utbildningen i “offentlig rätt”.

Inom offentlig rätt så har vi fokuserat på relationen mellan individen och staten, men även relationen mellan staten och företagen. Vi har bland annat haft en termin som haft fokus på “företagandets villkor”. Sedan har vi haft en termin bestående av bland annat mänskliga rättigheter, och rättsstat och offentlig rätt. Så, jag har den kompetens som behövs för att jobba som handläggare på statliga och kommunala myndigheter, eller att jobba på företag som har mycket kontakter med myndigheter vad gäller tex sökande av olika tillstånd som behövs för att få driva vissa verksamheter. Detta då vi under “företagandets villkor” hade mycket kring det här med miljöskadliga verksamheter och vad som krävs för att få driva sådana verksamheter.

Som läget se ut nu så blir det en fortsättning inom juridiken för mig till hösten. Nu blir det till att gå upp en nivå inom offentlig rätt till C-nivån. Nu kommer det att handla om “komparativ offentligrätt”. Här ägnar man sig åt att jämföra olika offentligrättsliga/förvaltningsrättsliga lagstiftningar mellan Sverige och andra EU-länder.

Jag kommer även att skriva C-uppsats inom detta ämnesområde. Min C-uppsats handlar om “skyddet för den personliga integriteten på nätet” och då jämför jag svensk lagstiftning på området med den finska lagstiftningen. Det finns nämligen rätt så stora skillnader i dessa lagstiftningar som innebär att “skyddet för den personliga integriteten på nätet” är starka i den finska lagstiftningen än i den svenska lagstiftningen.  Tex är det förbjudet för finländska arbetsgivare att “Googla” arbetstagare, vilket det “inte” är i Sverige.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: