Archive for August, 2012

Landsbygden ger lugn och ro för både kroppen och själen!.

August 29, 2012

Jag älskar landsbygden

Hej!

Nu tänkte jag berätta om hur bra det är att bo på landsbygden!. Till att börja med är den stora fördelen med landsbygden en förbättrad livskvalitet, dvs man kommer bort från stressen/hetsen i storstaden. En annan fördel är närheten till naturen, och att man står med båda fötterna fast förankrad i “myllan”. Dessutom kommer man bort från våld och andra allvarliga sociala problem som finns i våra storstäder. Själv bor jag på landsbygden under sommartiden, och sedan under hösten och vintern så tillbringar jag större delen av tiden i stan på grund av mina juridikstudier ute på Södertörns Högskola.

Här på landet är vi mer beroende av varandra och vi hälsar på och pratar med varandra, vilket man inte gör i storstäderna. Här på landet så har lantbrukarna den stora fördelen att de numera har sin egen butik “bondens” där de säljer närodlat/närproducerat som håller högsta kvalitet. Det minskar transporterna och spar då naturen, dvs skadorna på naturen minskar då utsläppen minskar.

En annan stor fördel som jag finner av att bo på landsbygden är tryggheten, dvs man behöver inte vara orolig för att bli utsatt för våldsbrott och annan brottslighet som “härjar” i våra storstäder. Dessutom kan man promenera och njuta av frisk luft som “inte” finns i våra storstäder. Här ute på landsbygden finns dessutom närheten till ett lokalt näringsliv med små butiker bland annat livsmedelsbutik.

Dessutom finns det en lokal liten bilverkstad för de som bor i närområdet. Förutom detta så finns det tillgång till grundskola, och det är rätt så nära till närmaste stad där det finns gymnasieskolor, större butiker.  Dessutom tar det bara 1 timme och 45 minuter med snabbgående regionaltåg till Stockholm.

Alldeles i närheten av där jag bor ligger också en av de absolut finaste naturreservaten, nämligen Lekeberga Sälven. Lekeberga gård ägs och drivs av min farbror Nils Drakenberg. Lekeberga gård har varit i familjen Drakenbergs ägo sedan år 1900, bland annat min farfars far (Sten Drakenberg), sedan min farfar (Nils Drakenberg) och numera ägs och drivs Lekeberga Gård av min farbror (Nils Drakenberg) och hans hustru Ingrid.

Här hittar du en länk till naturreservatet Lekeberga – Sälven!.

Lekeberga Sälven Naturreservat:

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/Sev%C3%A4rda%20naturmilj%C3%B6er/lekeberg/lekeberga-salven/Pages/index.aspx

Advertisements

Samverkan Akademi – arbetsmarknad – samhälle!

August 26, 2012

Hej vänner och kära läsare!.

Nu tänkte jag ta upp ett annat relevant ämne nämligen det här med samverkan mellan akademi och arbetsmarknad.

I Amerika så resonerar man helt annorlunda än i Sverige vad gäller samverkan mellan Akademi och arbetsmarknad, men även när det gäller samverkan mellan akademi och det omkringliggande samhället.

I Amerika precis som i Kanada så är det mycket mer öppet och flexibelt kring det här, dvs man ser det “inte” som ett hot mot den akademiska friheten. I Sverige däremot får man ofta höra att det just är ett “hot” mot den akademiska friheten och att universitet och högskolor inte tjänar något på att samverka med arbetsmarknaden och samhället i övrigt.

Det finns nu intressant forskning som visar på att den här typen av samverkan “inte” är ett hot mot den akademiska friheten.

Detta har publicerats i bland annat boken University-Community Partnerships – Universities in Civic Engagement skriven av Tracy M. Soska och Alice K. Johnson Butterfield.

I Kanada har man även sedan flera år ett mycket aktivt samarbete mellan akademi och arbetsmarknad som benämns federal student work experience program (http://jobs-emplois.gc.ca/fswep-pfete/index-eng.htm) .

Detta  program erbjuder studenterna möjligheter till kvalificerade arbetsuppgifter ute hos olika typer av federala arbetsgivare under deras studietid, vilket stärker deras anställningsbarhet. Det har medfört att arbetslösheten bland nyutexaminerade har minskat drastiskt jämfört med länder som inte har denna typ av aktiv samverkan mellan akademi och arbetsmarknad.

Utanförskap

August 26, 2012

Hej vänner och kära läsare!.

Vi kan ofta läsa i medierna om utanförskap!. Det är alltid tråkigt när människor hamnar i “ofrivilligt” utanförskap. Det finns ofta flera olika anledningar till att människor hamnar i utanförskap. En vanlig orsak är arbetslöshet, en annan vanlig orsak är att personen är annorlunda eller avvikande på något sätt i relation till den accepterade normen.

Därför måste vi jobba hårt med att förändra Sverige till ett mer inkluderande och tolerant samhälle där var och en accepteras för vem han/hon är. Vi måste sluta vara rädda för det som är annorlunda eller avvikande.

När jag nu tänker tillbaka till hur det var på 1980-talet så kommer jag ihåg att en del tittade snett och reagerade när de såg personer som inte såg ut som de själva gör. Tex personer med annan hudfärg som ofta fick utstå både blickar och kommentarer som var sårande.

Låt oss istället bli ett land där vi tar tillvara varandra kunskaper, kompetenser och erfarenheter. Låt oss se möjligheter istället för hinder och problem. Vi har många som har kommit till Sverige från andra länder och de har massvis att tillföra och bidra med till både arbetsmarknaden och samhället i stort.

Vi lever i en global värld där gränser blir allt mindre relevanta, och där internet möjliggör för kontakter mellan människor oavsett var i världen de bor. Vi reser och vi möter människor nästa varje dag som har olika bakgrunder och som berikar vårt samhälle.

Låt oss också ta tillvara människors kunskaper, kompetenser och erfarenheter på ett bra sätt. Vi måste sluta vara rädda för människor som av olika anledningar har bristande eller ingen arbetslivserfarenhet. Dessa människor är inte farliga, utan de har en historia och de har massvis att tillföra vår arbetsmarknad och vårt samhälle.

Nu är det dags att tänka nytt och agera på ett nytt sätt för att förändra vårt samhälle i rätt riktning. Inkludering, mångfald och tolerans är en viktig och central väg för att nå dit vi vill.

Att bo utomlands!

August 25, 2012

Hej vänner och kära läsare!

Idag tänkte jag skriva lite om det här med att bo utomlands som jag har erfarenhet av. Under slutet av 1970-talet och slutet av 1980-talet så bodde och gick jag i skola i Amerika. Då var ‘det en helt annan värld vi levde i. Då var det kalla kriget i full gång, och då fanns inte sociala medier och internet.

Så, avstånden mellan länder och människor kändes mycket längre och det tog lång tid för brev att skickat mellan USA och Europa.

Men, det var en lärorik period och jag fick möjlighet att se med egna ögon hur människor lever på en annan kontinent. Där fanns både bra saker och dåliga saker. En bra sak som jag upptäckte från dag 1 var hur bra nyanlända barn och ungdomar integreras via skolsystemet. Deras English as a second language medförde att man direkt kom in i skolsystemet och samhällssystemet och på så vis behövde man aldrig uppleva eller känna något utanförskap. På det här sättet lärde jag mig extremt snabbt ett nytt språk, nämligen Engelska eller som deras språk egentligen skall benämnas American English.

När familjen bodde borta i Amerika så reste vi också runt i Amerika för att lära känna landet och för att träffa människor. Det gav också utrymme för mycket naturupplevelser då alla av oss i familjen tycker om närheten till naturen. Vi besökte alla delstater så det var mycket resande, men det är något som passar mig bra då jag blir rastlös och uttråkad om jag har för lite att göra eller är understimulerad.

Det är en stor kontinent med stora kontraster mellan tex rika och fattiga. Ett annat exempel på orättvisorna som jag kunde beskåda var hur USA behandlar sina urinvånare nämligen indianerna. De behandlas inte alls väl utan de lever rätt isolerat på sina indianreservat.

Sedan finns den totala motpolen, nämligen en enorm rikedom. Detta kunde jag se i samband med andra Amerikaresan i slutet av 1980-talet då vi bodde i La Jolla, California. Det är en stadsdel inom San Diego County som behovs av väldigt rika människor. Detta kunde man se då det fanns hus som hade murar omkring sig och vakter beväpnade med automatvapen. Men, jag kunde också beskåda att det fanns gott om pengar då en del hade flera fina sportbilar på uppfarten utanför sitt garage…dvs Porsche och Ferrari osv.

I San Diego County finns stora skillnader mellan rika och fattiga , men i den skola där jag gick som var en “public school” så umgicks alla typer av elever av alla möjliga nationella, etniska och religiösa bakgrunder. Det var väldigt lätt att få kontakt med andra direkt när jag anlände till första skoldagen. Jag kommer tex ihåg vår mattelärare som väldigt snällt och försynt anvisade mig en plats, och då böjer sig en killa fram till mig och hälsar på perfekt svenska och talar om att han heter Erik och kommer från Sollentuna utanför Stockholm. Det är en väldigt “casual style” vad gäller klädstil i San Diego, dvs inte så stelt och formellt som på en del andra ställen. Här såg man inte någon som gick omkring med skjorta och kavaj bland lärarna utan väldigt fritt och somrigt var det som gällde. Men, så är ju vädret i San Diego County väldigt fint i princip året om. Klimatet här passade mig utmärkt då jag “inte” tycker om höst, vinter och kyla. Så, här skulle jag kunna tänka mig att bo och arbeta i framtiden.

Jämför jag då detta med första Amerikaresan då jag bodde och gick i skola i Madison, Wisconsin så är det en helt annan verklighet. I Madison bodde helt vanliga människor i lugna och stillsamma villaområden och det var mycket socialt umgänge. I Madison fanns också en stor mångfald med skolbarn från olika nationella bakgrunder. Detta då Madison är en stor universitetsort med ett välkänd universitet, nämligen University of Wisconsin at Madison. I Madison var klimatet helt annorlunda än i San Diego. Madison ligger ju norrut i USA och klimatet är som i Sverige. Dvs, fina somrar och iskalla vintrar. Vi hade tex 40 grader kallt flera dagar under vintern i Madison.

Den stora skillnaden mellan USA och lilla Sverige är inställningen till invandrare. I USA som är ett invandrarland är det ingen som lägger någon större energi på att bry sig så mycket om var man kommer ifrån, därför att man förväntas assimilera och bli en del av majoritetskulturen när man flyttar till Amerika. Dvs, man förväntas integrera sig och lära sig språket och de kulturella normerna. I USA ser man heller inte det här med olika etniska områden som ett problem. I tex San Francisco så har de sitt Chinatown som vi besökte under vår rundresa. Ett väldigt intressant ställe och där är det fullt av småföretagare med kinesiska rötter. Likadant kan man finna i andra storstäder i USA tex Little Italy i New York, och Little Teheran i stadsdelen West Hollywood i Los Angeles. Men, det är ingen som ser detta som ett problem eftersom dessa områden är väldigt välmående med mycket småföretag och småföretagare.

Även de som har flyttat till USA ifrån de nordiska länderna har satt sin prägel på USA då det finns tydliga spår av dessa invandrare tex i delstaten Minnesota. Söker man sig tillbaka i historien så hittar man också Little Sweden dit många nyanlända svenskar kom på 1890-talet. Vi hittar fortfarande idag många år senare spår av denna invandring till USA i form av lilla Swedesborough i delstaten New Jersey.  Men, det finns även svenska traditioner som lever kvar på olika platser i USA. Det ser vi idag då det finns något som heter Swedish Centre i San Diego.

Senare i mitt liv så har jag bott flera år i vårt grannland Finland, och studerat vid Svenska Social och Kommunalhögskolan som är en del av Helsingfors Universitet. Det var också en mycket lärorik period av mitt liv. Där fick jag inblick i ett helt annat sätt att tänka runt tex politiken då Finland har en helt annan historia än Sverige pågrund av att de har Ryssland/Sovjetunionen som närmaste granne. Detta har medfört att de hellre bygger hållbara koalitionsregeringar än att söka konflikter mellan höger och vänster. En sådan framgångsrik regering var den så kallade “Regnbågsregeringen” under dåvarande statsminister Lipponen. Den innehöll alla partier hela vägen från samlingspartiet på högerkanten till vänsterförbundet på vänsterkanten. De kunde samarbeta alldeles utmärkt på grund av Finlands politiska traditioner. Detta är något som är fullständigt okänt och otänkbart i Sverige därför att där envisas man med att söka konflikt mellan höger och vänster, och det är hela tiden påhopp på varandra. Detta var något jag inte såg röken av i Finland. Dessutom är huvudstadsregionen (Helsingfors, Vanda och Esbo) mycket tryggare än motsvarande område i Stockholmsregionen. I Finland behövde man aldrig känna någon oro för att bli överfallen av någon beväpnad knäppskalle.

Finland har också många trevliga köpcenter i huvudstadsregionen som påminner mycket om situationen i Amerika, så jag kände mig väldigt hemma med detta.

I Finland var det också lätt att få nya vänner bland studiekamraterna då jag studerade på ett program “Förvaltningsprogrammet”, och det var en utbildning av hög kvalitet och det var verkligen heltidsstudier. I mina programstudier ingick dels mitt huvudämne “offentlig ekonomi med statskunskap” men även mina biämnen “offentlig rätt/juridik” och redovisning/bokföring. Andra ämnen som ingick var svenska, engelska, forskningsmetodik, och administrativ databehandling där vi lärde oss hela officepaketet och olika e-post program.

Så, jag trivs bra med att bo utomlands, och det är något jag verkligen skulle kunna tänka mig igen då jag har “kört fast” i det svenska systemet och känner att jag inte riktigt kommer till min rätt.  Drömmen vore förstås att tex jobba för Sverige eller något svenskt företag antingen i Finland eller i USA tex i Södra Kalifornien. Men, jag skulle också kunna tänka mig att bo och arbeta på Åland som är helt svenskspråkigt och i skärgårdsmiljö.

Jag håller alla dörrar till världen öppna!!.

August 24, 2012

Varje dag försöker jag tillämpa det jag fått med mig hemifrån vad gäller “uppfostran”…dvs att “alltid” uppföra mig ordentligt och att bemöta och behandla andra människor med respekt och värdighet. Men det handlar lika mycket om att vara snäll/trevlig mot andra människor som jag träffar. Jag har också fått lära mig hemifrån att vara öppen mot omvärlden och mot människor från andra länder, andra etniska bakgrunder, kulturer och religioner. Själv tror jag på att människor kan och vill jobba tillsammans mot gemensamma mål och att det “inte” spelar någon roll vad det står i ens pass. Dvs, det spelar ingen roll var man kommer ifrån, vilken etnisk grupp man tillhör, vilket som är ens modersmål. eller vilken religion man har eller tillämpar. Helt enkelt tror jag på att möten mellan människor face-to-face är grunden till att skapa förtroende, sociala relationer och vänskap mellan människor. So, with open arms and a warm, loving heart, i say welcome to all new friends from around the world!.

Intressant forskning om “utanförskap”

August 23, 2012

Mikael Stigendal skriver i sin avhandling Framgångsalternativ: mötet i skolan mellan
utanförskap och innanförskap (2004) att man började tala om utanförskap redan under 90-
talet. Ofta hör man ordet utanförskap i skolans vardag, och runt om i samhället. Men vad
menas då med utanförskap? Stigendal (2004) menar att utanförskap innebär att man stängs ute
från ett sammanhang av sociala relationer. Vidare menar han att utanförskap är något som kan
uppkomma lite var som helst. För att utanförskap ska uppstå förutsätts att innanförskap finns.
Det går inte att hamna utanför något som inte förekommer. De som är delaktiga är de som
befinner sig i innanförskap. Om de sedan har känslan av att de är delaktiga är en annan
företeelse. Samhället är ett brett innanförskap som är uppbyggd av ett flertal sociala
sammanhang. Utanförskap kan bero på olika företeelser såsom egen vilja, mobbning (avsiktig
utestängning) samt en bristande förmåga att klara av hålla sig inom innanförskapets ramar på
grund av språksvårigheter, dålig hälsa och bristande utbildning. Med utanförskap av egen
vilja menar Stigendal (2004) att man kan välja själv om man vill vara utanför det sociala
sammanhanget i till exempel skolan. Det kan bero på att det inte finns någon mening i det
som görs och därför väljer man att ställa sig utanför gruppen. Men det kan även bero på
bristande vilja eller att man inte har något och säga till om i det sociala sammanhanget. Andra
skäl till att man väljer att ställa sig utanför den sociala gruppen är att man inte känner tillit
samt att man inte har förståelse för varandra i gruppen.

Ett stort, varmt och kärleksfullt inre!

August 23, 2012
Jag har “inte” världens mest perfekta yttre!. Men, jag har något som är ännu mer “värdefullt”. Jag har ett stort, varmt och kärleksfullt inre. Jag har förmågan att tycka om varje enskild individ för vem han/hon är, och vad han/hon kan. Jag har också förmågan att bry mig om andra människor, och sätter gemenskap före egoism och självupptagenhet. För min del spelar hudfärg, etnicitet eller nationell bakgrund ingen roll, utan det som spelar roll är hur man är som “människa”. Personligen älskar jag att samverka/samarbeta med människor från alla möjliga länder då jag hela tiden lär mig nya saker av andra människor. Jag är nämligen fullständigt övertygad om att alla har något att tillföra både arbetsmarknaden och samhället, och jag är också fullständigt övertygad om att var och en duger precis så som han/hon är. Alla har kunskaper, kompetens och övriga erfarenheter som behövs i vårt samhälle och på arbetsmarknaden. Det är genom att bry oss om varandra och att strecka ut en hand till de som behöver en hjälpande hand som vi bygger ett långsiktigt hållbart samhälle. Bortsortering, utfrysning/mobbning och andra former av kränkande särbehandling som lämnar människor i ett “ofrivilligt” utanförskap leder däremot till att motsättningarna mellan människor ökar. Därför måste samhället och arbetsmarknaden bli mer inkluderande och varmare!!.

Svensk arbetsmarknad måste förändras!.

August 22, 2012

Vad vi skulle behöva här i Sverige är en öppen och “opolitisk” diskussion kring det här med att “inte släppas in” på arbetsmarknaden och då oavsett vad det beror på. För, det är dags att lägga ideologier och fördomar åt sidan och börja se människan. Inkludering är nämligen enda vägen till ett långsiktigt hållbart samhälle och det handlar också om att lösa problemet med den skenande “ohälsa” som vi uppenbart har här i Sverige. Vi måste tänka på och agera på ett helt nytt sätt när vi rekryterar medarbetare. Vi måste tex sluta se människor som problem….tex att hela tiden “sortera bort” personer med bristande arbetslivserfarenhet, eller sortera bort personer på grund av ålder. För, ingen människa är “oduglig” eller “oanställbar”. Alla som kan och vill arbeta och som söker jobb förtjänar att få en ärlig chans att visa vad de går för och vad de kan tillföra den “reguljära” arbetsmarknaden.

Ute på bemanningsföretag men även ute på arbetsförmedlingarna, så måste vi bli bättre på att bemöta individen på ett positivt sätt, och att våga gå individen tillmötes. Det kan handla om att bli bättre på att hjälpa den enskilda att komma vidare tex genom att lyssna på vad den enskilda individen vill och har behov av för stöd och hjälp. Därför måste regelverken och de förordningar och direktiv som kommer ifrån regeringen förändras.

Vi behöver göra det möjligt även för de med bristande eller ingen arbetslivserfarenhet att få ett permanent fotfäste på arbetsmarknaden. Detta därför att vi har inte råd med att socialbidragskostnaderna sänker kommunernas ekonomi. Det går att göra på olika sätt, tex Entry Level Jobs som i Kanada, men även genom att ungdomar under sin utbildning får möjlighet till meriterande och kvalificerade internships som stärker deras anställningsbarhet. Dessutom måste vi bli bättre på samverkan mellan skola/utbildning och arbetsmarknad. Här kan vi låta oss inspireras och lära oss mycket av det federala programmet de har i Kanada för sådan här samverkan, nämligen Federal student work experience program.
Dessutom behöver jobba väldigt mycket med attityder, dvs vi måste jobba “bort” fördomarna som idag finns mot “ofrivilligt” arbetslösa/långtidsarbetslösa och andra utsatta människor.
För, Sverige måste göra allt som står i deras makt för att förhindra att människor radikaliseras både politiskt och religiöst. Detta därför att internationell forskning från Magnus Ranstorp och hans medarbetare visar på en mycket tydlig koppling mellan politisk/religiös radikalisering och ofrivillig arbetslöshet/långtidsarbetslöshet och marginalisering. Detta kan man läsa sig till i den mycket kända boken Understanding Violent Radicalisation – Terrorist and Jihadist Movements in Europe.
Något annat som spelar stor roll i sammanhanget är att undvika att fler hamnar i ofrivillig fattigdom , och en organisation som vi kan lära oss mycket av som jobbar mycket framgångsrikt med att både kortsiktigt och långsiktigt hjälpa människor att gå ifrån utanförskap och fattigdom till långsiktig inkludering på arbetsmarknaden är organisationen Cincinnati works.
Här i Europa är den mest framgångsrika organisationen inom detta område den brittiska organisationen Working Links.

En ny väg framåt!

August 22, 2012

Hej vänner och kära läsare!.

Har under en längre tid jagat jobb och uppdrag utan framgång!. Känner nu att jag behöver hitta en ny väg framåt istället för att stå kvar på ruta 1 och stampa.

Själv har jag mycket att tillföra vad gäller kunskap, kompetens och övriga livserfarenheter.

Det enda jag önskar mig i dagsläget är att någon arbetsgivare skall ta emot min utsträckta hand, så vi kan börja skapa förtroende för varandra. För, jag anser mig ha förlorat alldeles för mycket vad gäller arbetsinkomst och arbetslivserfarenhet på den “negativa/fientliga” attityd som finns mot mig.

Om/när ni träffar mig så kommer ni att se att jag är en riktigt trevlig och kunnig medarbetare, helt enkelt den bästa medarbetare ni kan önska er.

Mitt fokus just nu är juridik, närmare bestämt offentlig rätt. Jag har aktivt och ansvarsfullt byggt vidare på min kompetens för att stärka min egen anställningsbarhet.

Jag kan väldigt mycket om förvaltningsrätt, offentlig rätt, och folkrätt. Tex frågor om relationen mellan stat och individ , och myndigheterna kontra den enskilda individen. Jag kan också mycket om det här med fri och rättigheter som finns reglerade i Europakonventionen och i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Vad gäller mina övriga studier så har jag min examen inom statsvetenskap, och där handlar mycket om demokrati, stat , förvaltning, internationalisering, och globalisering. Detta är ju en rätt så teoretisk utbildning som inte har särskilt starka kopplingar till arbetsmarknaden.

Innan jag påbörjade mina studier i statsvetenskap så har jag bedrivit utlandsstudier vid Universitet i Helsingfors. På den svenskspråkiga enheten Svenska Social och Kommunalhögskolan så studerade jag på förvaltningsprogrammet. Där lärde jag mig mycket om hur Finlands offentliga förvaltning fungerar. I utbildningen ingick mitt huvudämne offentlig ekonomi med statskunskap, men även mina huvudämnen offentlig rätt/juridik och bokföring/redovisning. Detta innebär att jag har mycket goda kunskaper om den offentliga rätten i Finland, men även hur man hantera bokföring/redovisning (revision) enligt de dåvarande regelverket i Finland. I denna utbildning ingick obligatorisk praktik, vilket jag genomförde på Kommunförbundet Skåne under sommaren 1997. Under min praktikperiod så jobbade jag bland annat med att ta fram en enkät för att undersöka de skånska kommunernas deltagande i EU:s strukturfondsprogram Växtkraft Mål 4. Sedan ingick även lite beräkningar som hade med skatteväxling att göra.

Dessutom har jag komplett gymnasieutbildning (Handel och administration) med tillhörande praktik. Jag genomförde min praktik på ett litet familjeföretag som bedriver bussresor. På deras kontor i Lund så jobbade jag med alla möjliga kontorsuppgifter däribland mycket telefonarbete (inkommande samtal om bokningar) men även mycket datorarbete tex skriva ut och skicka fakturor till kunder efter avslutade uppdrag. Sedan ingick mycket skickande och mottagande av fax till och från leverantörer.
Dessutom har jag praktik bakom mig från handel/butik, då jag genomförde min praktik i en butik som säljer sport och fritidsartiklar. Där var det mycket lagerarbete, men även att ställa ut, hänga upp varor i butiken och se till att dessa prismärks.

Vad gäller övrig arbetslivserfarenhet så har jag jobbat sex månader på Proffice och var då uthyrd till Skatteverket. Där jobbade jag med att registrera/verifiera skattedeklarationer och bakgrundsinformation till skattedeklarationen. Detta varade under perioden 2/5 – 17/8 (2007)
och 2/5 – 11/7 (2008). Hade också två kortare uppdrag mellan dessa uppdrag, nämligen 1 vecka ute på Kronofogdemyndigheten i Malmö där jag jobbade med att gallra ett arkiv med gamla akter, och då jobbade jag tillsammans med två andra i ett litet team. Detta arbete pågick 7/12 – 14/12 (2007). Sedan jobbade jag 14 dagar ute på Skatteverket i Helsingborg där jag jobbade i ett litet team som hade ansvar för att registrera/verifiera bakgrundsmaterial till skattedeklarationen. Detta arbete pågick 24/1 – 8/2 (2008).

Min utbildning har gett mig väldigt mycket tex erfarenhet av mångkulturella miljöer här hemma i Sverige. Detta då jag bedrivit studier både vid Södertörns Högskola och på IMER vid Malmö Högskola där jag först studerade Freds- och konfliktvetenskap då jag är väldigt intresserad av det som har med det internationella och det globala att göra. Dessutom studerade jag Omvärldsanalys och Förvaltningsrätt på IMER vid Malmö Högskola.

Så, jag kan tänka mig både jobb här hemma i Sverige, men även internationella jobb och då i första hand i Amerika eller Kanada då jag känner mig mycket hemma där. Har nämligen i min barndom bott och gått i skola i Amerika så jag känner det som mitt andra hemland och den positiva attityd som råder där är något som passar mig väldigt bra.

Jag kan beskriva mig själv som väldigt arbetsvillig och samarbetsinriktad. Jag älskar teamwork/lagarbete vilket beror på att jag i min barndom var aktiv inom svensk juniorbasket och spelade för en klubb i min dåvarande hemstad Lund.

På min fritid så läser jag mycket böcker inom mina olika ämnen då det är mycket viktigt att följa med vad som händer då saker och ting förändras i mycket snabb takt. Sedan tycker jag också om att umgås med vänner.

Jag har ett mycket stort idrottsintresse, dvs inte bara basket utan även hockey och i viss mån fotboll.

Något som är mycket viktigt för mig är ett hälsosamt liv och att vara rädd om sig själv. Så, jag är  mycket noga med vad jag äter och jag undviker krogvärlden så långt jag kan. Har aldrig varit intresserad av hårt festande och drickande. Jag föredrar ett lugnare liv, tex att vara ute i naturen eller på den svenska landsbygden. Sedan tycker jag väldigt mycket om den vackra skärgården som jag försöker besöka med jämna mellanrum då det är ett perfekt ställe för att varva ner och komma bort från stress och hets i storstaden.

Vidare så tycker jag väldigt mycket om att skriva och blogga, så jag har ibland funderat över om detta är något jag skulle kunna utveckla och så sakteliga tjäna pengar på det. För, jag har ibland haft funderingar på att skriva och rapportera om Kanada åt de svenska medierna då vi inte har några korrespondenter eller medarbetare därborta. Det behövs nämligen att det blir lite balans i utrikesrapporteringen och vi borde sluta ignorera Kanada som vi har mycket att lära av både vad gäller integration, och jobb och arbetsmarknad.

Olikhet och mångfald berikar!.

August 18, 2012

Hej vänner och kära läsare!.

Nu skall jag skriva om något som ligger mig varmt om hjärtat nämligen “mångfald”.

Eftersom jag själv bott och gått i skola i Amerika så har jag kunnat se med egna ögon att mångfald både fungerar och berikar samhället.

När människor från olika nationella, etniska, kulturella och religiösa bakgrunder möts och lära känna varandra så uppstår nya vänskapsband och nya möjligheter växer fram. Människor möts och umgås inom ramen för samma skola, och många läser flera ämnen tillsammans. Här knyts vänskapsband för framtiden och vad det står i ens pass är fullständigt ointressant.

De som argumenterar för att mångfald och mångkultur är ett hot och att det “inte” berikar vårt samhälle är snett ute. Vi som är öppna och toleranta kan nämligen varje dag se vilka möjligheter mångfalden erbjuder. Vi ser tex hur elever med helt olika etniska, kulturella, nationella eller religiösa bakgrunder samarbetar under samma tak, tex vid Södertörns Högskola och IMER vid Malmö Högskola.

Vi ser det även ute i våra olika stadsdelar där människor möts och arbetar tillsammans ute på våra arbetsplatser. Med öppenhet och nyfikenhet inför världen så skapas nya möjligheter till att knyta kontakter och skapa möjligheter till framtida samarbeten/samarbetsprojekt.

Att människor är olika är “inte” ett hot, utan det är något som berikar och utvecklar vårt samhälle. När människor kommer till Sverige från andra länder så för de med sig kunskaper om främmande länder och kulturer som vi kan ha stor nytta av, tex inom exportindustrin när svenska företag vill etablera sig i tex olika delar av Mellan Östern, eller i Central och Latin Amerika, eller i olika delar av Asien.

Så, låt oss se möjligheterna istället för att envisas med att kalla mångfald och olikhet för “hinder” eller “problem”.

Ingen människa är “oduglig” bara för att han/hon är annorlunda/avvikande ifrån ibland inskränkta normer för hur man måste vara för att passa in. Genom en nyfiken och öppenhet inför andra människor, så skapas möjligheter till möten och möjligheter att finna intressanta och givande samarbeten.

Så , allt handlar om vilken attityd man själv har gentemot andra människor. Själv så vill jag mer än gärna samarbeta med människor från runt om i världen för jag tycker det är något som utvecklar mig själv som människa. Jag väljer att se möjligheter istället för att se problem och hinder.

När jag möter människor och börjar umgås med dem spelar det “ingen” som helst roll vad det står för födelseland i deras pass. Jag väljer nämligen att se varje enskild individ för vem han/hon är som människa, och vad han/hon kan och som jag kan lära mig något av.

Jag väljer att se internationaliseringens möjligheter och globaliseringens möjligheter …..för jag tror på framtiden och att dörrarna till världen måste stå öppna.

Sverige är ett litet och exportberoende land, så vi har inte råd att stänga dörrarna till omvärlden och tro att vi är helt “oberoende” av vad som sker utanför vårt eget land.

Att världens länder är beroende av varandra är i mina ögon helt uppenbart, och det räcker med att studera hur världens börser påverkar varandra för att se hur allt hänger ihop.

Så, jag vill gärna träffa och lära känna människor från olika länder och hitta möjligheter till olika former av samarbeten. Då , jag själv som sagt var har bott och gått i skola i Amerika så har jag engelska som andraspråk sedan barnsben. Så, jag har inga problem att kommunicera med människor från andra länder utan tycker det är jättetrevligt och mycket givande.

Önskar er alla en underbar fortsättning på helgen!.