Vi har glömt bort den enskilda människan

Hej vänner och kära läsare!

Vi har genom tiderna sätt olika samhällsförändringar, men oftast har det handlat om stora system!. Vi har däremot i princip glömt bort den lilla vanliga människan.

Många människor blir bortglömda och lämnas utanför när det sker förändringar i samhället och på arbetsmarknaden. Låt oss börja se och möta varje enskild individ. Låt oss börja se varje enskild individ för vem han/hon är och vad han/hon kan.

Det är dags att lägga de ideologiska striderna åt sidan och att ta av sig de ideologiska glasögonen.

Något annat som jag vill ta upp är det här med “förtroende mellan människor”. Detta då vi idag och sedan flera år tillbaka har en situation där makten står mot maktlösa, och där vi får ett “vi” mot “dem” som biter sig fast i vårt samhälle och där utanförskapet ökar.

Vi har sett hur jobben försvinner till låglöneländer samtidigt som de ekonomiska kriserna avlöser varandra.

Vi ser hur människor slås ut från arbetsmarknaden eller aldrig får tillträde till arbetsmarknaden, och där en av landets största problem förutom arbetslösheten är den skenande psykiska ohälsan. Vi ser särskilt att ungdomar mår allt sämre därför att de känner sig utanför , då de har gjort allt rätt, dvs de har slutfört både grundskolan och gymnasiet, och många har också slutfört både en och två högskoleutbildningar. Men, ute i verkligheten så finns det ingen plats för dem.

Vi ser hur de som söker jobb “inte släpps” in utan hänvisas till utanförskap och meningslösa “pysselsättningar” som inte stärker deras “anställningsbarhet.

Många av de nyutexaminerade och rätt så nyutexaminerade både från gymnasiet och ifrån de högre utbildningarna står utanför alla sociala skyddsnät därför att de inte anses kvalificerade för Arbetslöshetsförsäkringen (borttaget studerandevillkor) och heller inte får försörjningsstöd
även om de ansöker om det. Dessa människor blir vad vi kallar de “osynliga”. De har trillat mellan alla stolar och ingen hör eller ser dem.

Dessa människor är vad vi kan kalla för “försäkringslösa” och i princip är banden mellan dem och landet Sverige …bara deras svenska pass (om det har något). I övrigt så saknas det band mellan dem och landet Sverige. För, de som inte får chansen har aldrig kunnat kvalificera sig för de sociala skyddsnäten och blir helt beroende av att föräldrarna har det väl ställt och kan försörja dem fram till att de går i pension. Eller så blir de helt beroende av pensionerade föräldrar, eller rika släktingar som lever utomlands och som kan skicka hem pengar till dem.

Låt oss börja möta och lära känna de som har blivit lämnade utanför arbetsmarknaden och utanför samhället och som idag är helt “osynliga” , då de inte finns i några system eftersom de inte har kvalificerade sig för de sociala skyddsnäten inklusive det yttersta sociala skyddsnätet.

Låt oss börja se och undersöka vad vi kan göra för de som har blivit “bortsorterade/bortexkluderade” och idag känner sig obehövda och ovälkomna i sitt eget land. Detta behövs för att Sverige inte skall hamna i samma situation som Norge….dvs att människor flippar ur och tar till våld mot samhället och mot andra människor.

För, människor som är enormt hårt trängda och nedtryckta kan faktiskt agera irrationellt när “pressen” blir för hård!. Detta visar forskning i både socialpolitik och andra närliggande discipliner. Det finns tex internationell forskning från Magnus Ranstorp och hans kollegor som visar på en mycket tydlig koppling mellan “ofrivilligt” utanförskap / exkludering och olika nivåer av politisk och religiös radikalisering, vilket i sin tur har starka kopplingar till  politiskt våld/terrorism. Detta redovisas tydligt i deras mycket spännande och lärorika bok “Understanding Violent Radicalisation” som givits ut av det mycket välkända internationella förlaget Routledge.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: