Archive for June, 2012

Att vara annorlunda – att vara sig själv

June 27, 2012

Hej vänner och kära läsare!

Idag tänkte jag skriva om något som jag funderat på under en lång tid och då kopplat till de sociala normer som vi har i Sverige, nämligen “varför kan vi inte tillåta/acceptera människor att vara annorlunda/avvikande, utan alla skall underordna sig den oskrivna Jantelagen?”.

Idag är det otroligt svårt att bli accepterad, och man möts av intolerans och misstänksamhet om man är det minsta lilla avvikande eller annorlunda. Lever man inte efter en viss given “norm” dvs Jantelagen, så blir man utknuffad i utanförskap, och möjligheten att få jobb eller kunna göra karriär omöjliggörs. Alla dörrar och alla vägar framåt stängs för en!.  För den som hamnar i denna situation så är det en ganska så hopplös situation, och valet står mellan “permanent” utanförskap eller att flytta så långt bort man bara kan för att kunna skapa sig ett nytt liv någon annanstans.

Som Sverige fungerar idag och har fungerat under en mängd av år , så skall alla tvingas till “underkastelse” och underordna sig den stora grå massan. Ingen får avvika ifrån kollektivet utan skall underordna sig kollektivet. Detta leder till att människan “kvävs” och all mänsklig utveckling omöjliggörs.

Idag leder det till att de som kan och som vill något och som tror på sig själva väljer att utvandra från Sverige och skapa sig ett liv någon annanstans. Detta därför att de vill bli sedda och accepterade för den de är och för vad de kan.  Vi har inte råd att “kasta bort” humankapitalet under förespeglingen att alla skall underordna sig “kollektivets bästa”. Vi har inte råd att hålla kvar vid en situation som “kväver” mänsklig utveckling och som leder till en skenande psykisk ohälsa bland alla de människor som inte släpps fram och som inte tillåts komma till sin rätt.

Det är dags att börja våga möta och lära känna människor som är annorlunda/avvikande. Det är dags att tillåta människor att vara sig själva även om det innebär att de inte lever efter den “oskrivna” Jantelagen.

Vi ser tydligt i de sociala medierna att vissa har ett enormt behov av att hoppa på och försöka trycka ner de som tar plats och som framhäver sig själv och som visar att “jag kan”.

Det är dags att låta det positiva få ta plats istället för att hela tiden leva efter den “oskrivna” jantelagen. Jag är nämligen övertygad om att vi alla mår mycket bättre av den “positiva” vägen och att vi är positiva och trevlige gentemot varandra.

Det är dags för en anti-jante lag, som istället säger “jag kan” …”jag är duktig” osv.  För, det är så härligt när folk vågar sticka ut och vara annorlunda, och när människor vågar tro på sig själv och gå sin egen väg.

Låt oss släppa fram det positiva, låt oss släppa fram “jag kan” , och låt oss släppa fram kreativa och drivna entreprenörer oavsett om det är kvinnor eller män.  Det är dags att vi tillåter människor att gå sin egen väg och att vi tillåter människor att bli och vara framgångsrika.

Advertisements

American Airlines bråkar med facket ….och sätter sig över lagarna!.

June 15, 2012
Läser tidningar från olika länder som är på engelska. I Amerika så försöker flygbolaget American Airlines att förhindra anställda att deltaga i fackets val där man skall välja sina fackliga representanter. De har dock fått på “skallen” av demokraterna i representanthuset som kräver att flygbolaget “följer gällande lagar”. http://www.cwa-union.org/news/entry/democratic_house_leaders_to_american_airlines_comply_with_the_law#.T9t897U9iM8

Hushållens ekonomiska kris i Kanada!

June 15, 2012
Den ekonomiska krisen är inte begränsad till Amerika eller Europa, och det blir tydligt då de i dagens “Toronto Star” skriver om att “hushållens skulder växer med rekordfart till nya rekordnivåer”. http://www.thestar.com/business/article/1211760–canada-s-household-debt-burden-rises-to-record-high?bn=1

Some really great music for the summer!!

June 15, 2012

Hi friends – Hej vänner!

Idag tänkte jag tipsa om två riktigt bra musikstationer för att få all musik man behöver så här i sommartider:

Star 94 FM – Grass Valley, California:

http://www.mystarradio.com/programs/

94.5 KBAY – San Jose, California:

http://www.kbay.com/

Utbildning – arbetsmarknad – bostadsmarknad

June 12, 2012

Hej vänner och kära läsare!

Idag tänkte jag ta upp en viktig sak, nämligen att politikområden hör ihop.

Det blir tydligt att utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik och bostadspolitik hör ihop oavsett vilket parti man röstar på.

Utan utbildning så får man inga jobb i dagens Sverige, och med för bra utbildning så får man heller inga jobb. Utan jobb så får man heller inte tillträde till bostadsmarknaden, detta därför att kraven från bostadsbolagen blir bara tuffare hela tiden. De kräver i princip att man har ett heltidsjobb som är en tillsvidareanställning och att lönen är på rätt hög nivå. Det gör att ungdomar och andra med svag eller ingen förankring på arbetsmarknaden hamnar utanför bostadsmarknaden. De blir beroende av svartamarknaden, tredjehandsmarknaden, eller härbärgen alternativt att sova på gatan.

När vi nu ser att FAS 3 (gratis slavar) är större än sveriges största arbetsgivare, nämligen Volvo personvagnar då inser åtminstone jag hur allvarligt problemet är.  Personer som aktivt och ansvarsfullt söker jobb men som inte släpps in på arbetsmarknaden i vårt avlånga land hamnar allt längre bort från både arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Tillslut hamnar dessa i en situation där banden till Sverige blir obefintliga eller icke existerande därför att landet/nationen och folket vänder dem ryggen. I värsta fall blir deras enda band till sitt eget land (Sverige) det faktum att de är svenska medborgare, i övrigt står de utan band till samhället och nationen.

De har inte ens facket på sin sida, därför att facket representerar bara de som är “innanför”. De som är “ofrivilligt arbetslösa” har ingen som representerar dem och ingen som för deras talan. Man kan likna deras situation vid att de är både fredlösa och rättslösa i relation till arbetsgivarna, arbetsmarknaden och nationen.

Därför behövs det en sammanhållen struktur för arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik och bostadspolitik som ser till att ge människor fler chanser. För, ökad utslagning är inte en hållbar social modell för Sverige. Dvs, det är viktigt att det finns tillgång till utbildningsmöjligheter för de som blir ofrivilligt arbetslösa och att det kan finansieras så att personen igen blir anställningsbar. Sedan behövs det en bostadspolitik som innebär att det finns tillgång till bostad och tak över huvudet för alla oavsett deras situation.

Utbildningspolitiken måste hänga ihop med arbetsmarknaden, så att utbildning leder till anställningsbarhet, dvs en stark koppling mellan utbildning och arbetsmarknad/näringslivet. Dvs, det måste finnas möjlighet för arbetsgivarna/näringslivet att hitta den kompetens de behöver när de har behov av att rekrytera nya medarbetare.

Vad gäller bostadsmarknaden, så är det centralt att det finns både hyresrätter och bostadsrätter i olika prisklasser. För, hemlöshet och bostadslöshet där människor sover på gatorna som i USA är inte önskvärt.

Vad gäller arbetsmarknaden så måste det vara en rimlig lönenivå, och det måste finnas goda möjligheter för människor att ta sig in och etablera sig på arbetsmarknaden till rimliga villkor.  Att tvinga fram ett system där majoriteten tvingas jobba “gratis” är inte hållbart. För, utan lön så har individen “inte” tillgång till bostadsmarknaden och då blir det just härbärgen eller sova på gatan som gäller för dessa människor.

Det bör således vara avtalsenliga löner som gäller, dvs FAS 3 och liknande skall avskaffas!.

Utbildning/Yrkesutbildning för arbetslösa är ett bra alternativ

Det är bättre att då satsa på relevant utbildning/yrkesutbildning så de som blir “ofrivilligt” arbetslösa , inte fastnar i långtidsarbetslöshet och utanförskap. För långtidsarbetslöshet (utanförskap) leder ofta till sociala och ekonomiska problem , vilket i sin tur leder till olika form av hälsoproblem tex psykisk ohälsa.

Varför långtidsarbetslöshet kan vara farligt!

Dessutom finns det internationell forskning som visar på en tydlig koppling mellan långtidsarbetslöshet /långvarigt utanförskap och olika säkerhetspolitiska problem. Dvs utanförskap och olika former av exkludering leder i många fall till politisk och religiös radikalisering/extremism.

Detta är  i sin tur grunden till det vi idag kallar för “terrorism”.

Vad bör vi göra och hur bör vi göra det?

Därför är det viktigt att man snabbt fångar upp de som arbetsmarknaden/arbetsgivarna sorterar bort och noga undersöker varje enskilt fall, för att se vad det verkligen handlar om. För, det kan ju vara en så enkel sak som att en individ är utsatt för “fördomar/intolerans” på grund av sin bakgrund tex utbildning från vad arbetsgivarna anser vara fel universitet eller fel högskola, eller att individen har bott utomlands under delar av sitt liv och då drabbas av fördomar som “återvandrare” till sitt hemland. Men, det kan ju också handla om att någon har smutskastat individen och låtit publicera det här på internet. Men, det kan också handla om att någon som blir ofrivilligt arbetslös och sedan utsätts för smutskastning av sin före detta arbetsgivare så att han/hon inte får jobb någonstans efter det. Men, det kan också handla om att någon fått sin identitet kapad och på detta sätt fått sitt liv förstört så han/hon inte kan få jobb någonstans därför att alla “röda flaggor” kommer fram när man googlar individens namn.

Sedan kan det ju handla om att individen faktiskt är utsatt för trakasserier och olika former av tyst mobbning som gör att individen ifråga blir utesluten ur samhällsgemenskapen, eller att individen är utsatt för diskriminering eller andra former av etnisk eller religiös intolerans.

Världen är större än Sverige – Världen och arbetsmarknaden förändras….därför behövs det nytänkande och nya lösningar!.

Sverige och världen förändras i snabb takt. Vi ser att jobben inte längre skapas eller växer fram i Sverige eller ens inom EU. Detta därför att EU är inne i en mycket djup och gigantisk kris. Vi ser hur åtstramningspaket i tex delar av sydeuropa leder till massutslagning och social och ekonomisk misär. Även i Amerika har de problem i dagsläget, men där har man åtminstone tagit det hela på allvar. Nu stimuleras företag att satsa på insourcing istället för outsourcing. Dvs de får skatterabatter för att flytta jobben tillbaka till Amerika. Dessutom stimuleras framväxten av nyare och miljövänligare fordon. Det har medfört att nu är nya GM den största biltillverkaren i världen och de nyanställer i tex Detroit. Vi ser även att tack vare professionell jobtraining så växer nu solenergi som bransch i California, Arizona, Georgia och Florida.

Dessutom ser vi med hjälp av verktyg som indeed.com , simplyhired.com, monster.com, monster.ca och simplyhired.ca att tack vare systemet med Entry Level Jobs, så skapas massvis med nya jobb/arbetsplatser. Detta gör också att det är mycket lättare för ungdomar och de med bristfällig arbetslivserfarenhet att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi ser också att det federala programmet för samverkan mellan akademi och arbetsmarknad i Kanada gör unga akademiker mycket attraktiva som arbetskraft, och arbetsgivarna är och rycker i dem innan examen. Detta ser vi inte alls i Sverige eller ens inom EU.

Då kunde man bjuda in aktörer som inte kommer från det egna landet och som tänker och resonerar annorlunda, för att hjälpa de som söker jobb men som inte släpps in på arbetsmarknaden i Sverige, norden eller i EU. Tex kunde man bjuda in aktörer från Amerika och Kanada, där man har möjlighet till Entry Level Jobs, Internships , och Professionell jobtraining för att underlätta för individen att tex kunna byta bransch. Man skulle kunna utveckla någon typ av finansiering så individer som har kört fast i det svenska systemet därför att de “inte” släpps in och inte känner sig accepterade i sitt eget land, eller på sin egen kontinent kan få möjlighet till en “nystart” någon annanstans där dessa fördomar och denna intolerans inte finns mot dem. För, det är bättre att dessa människor får nya möjligheter någon annanstans än att han/hon sitter fast i ett permanent utanförskap och en permanent hopplöshet i Sverige.

Så, det är hög tid att vända på alla stenar och inte låta sig styras av sina egna eller andras fördomar.  Det är dags för ett nytt sätt att resonera och förhålla sig till arbetsmarknaden och till den enskilda individen. Ingen människa är hopplös eller ens ett omöjligt fall. Idag har tex Sverige en extremt hög akademikerarbetslöshet, samtidigt är denna arbetskraft intressant för den nordamerikanska arbetsmarknaden. Då, borde man samarbeta och försöka se till så att ledig kompetens tas tillvara på ett optimalt sätt. För, jag är övertygad om att man söker jobb därför att man kan och vill jobba. Själv har jag hela tiden varit extremt aktiv och ansvarsfull med mitt arbetssökande runt om i vårt avlånga land, men har fått alla dörrar in till arbetsmarknaden stängda och låsta i mitt ansikte. Ju hårdare jag anstränger mig desto hårdare blir exkluderingen. Så, personligen känner jag av fördomarna och intoleransen mot mig som människa här hemma i Sverige.

Öppenhet och tolerans framför inskränkthet och intolerans!

Många som är ofrivilligt arbetslösa i Sverige skulle kunna få jobb om man bara är lite mer öppen och tolerant. Dvs, ett öppet sinne kan vara skillnaden mellan integrering eller exkludering från arbetsmarknaden. Vi måste förstå att arbetsmarknaden är större än Sverige, Norden, Skandinavien eller EU. Vi måste våga samarbeta med varandra över ländernas gränser, därför att vi lever i en global värld idag.

För, som det heter i FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen “människovärdet är okränkbart“.

Att hitta de nya jobben har aldrig varit enklare – alla verktyg på ett ställe!.

June 9, 2012

Att hitta de nya jobben

Sökmotorer – sökverktyg:


Sökverktyg för jobb utomlands:

http://jobs.goabroad.com/

Verktyg för att hitta vilka företag/arbetsgivare som nu rekryterar:

http://www.whoshiring.com/

Information om visumregler för Amerika:

http://www.h1base.com/

Information om visumregler och arbete i Kanada:

http://www.canadavisa.com/canada-immigration-career-zone.html

Sökverktyg för den Amerikanska arbetsmarknaden:

http://www.linkup.com/

Information om att jobba i Australien:

http://www.workingin-australia.com/

Applikation för att hitta de “Dolda Jobben” via mobilen:

http://hiddenjobsapp.com/

Twitterbaserat sökverktyg:

http://www.twitjobsearch.com/

Sökverktyg för statliga jobb i Australien:

http://jobsearch.gov.au/default.aspx

Sökverktyg för arbetsmarknaden i Stockholm på Engelska:

http://www.jobsinstockholm.com/

Sökverktyg för svensk arbetsmarknad på Engelska:

http://se.jobisland.com/

Information om att arbeta i Finland:

http://www.expat-finland.com/employment/ministry_of_labour_employment_service.html

Information om att jobba i Danmark:

https://www.workindenmark.dk/

Sökverktyg för ungdomar och ungdomsjobb i Australien:

http://www.seek.com.au/ http://www.youthjobs.ca/youths.html

Applikation för jobbsökande via mobilen:

http://sv.appbrain.com/app/job-search/com.indeed.android.jobsearch

Information om att arbeta i Norge:

http://www.nav.no/NAV+EURES+work+and+recruit+in+Norway/Job+seeking+in+Norway

Sökverktyg för jobb i Tyskland:

http://germany.xpatjobs.com/

Sökverktyg för jobb i Storbritannien:

http://www.jobsearch.co.uk/

Jobb inom “kryssningsbranschen”:

http://www.cruiseworking.com/

Information om att arbeta i Sverige:

http://www.sweden.se/work

Sökverktyg för jobb inom “solenergi”:

http://jobsinsolarpower.jobamatic.com/a/jobs/find-jobs

Sökverktyg för ungdomar:

http://www.careerrookie.com/ http://www.indeed.com/worldwide

Sökverktyg för ungdomar som letar jobb i Australien:

http://www.teenjobs.com.au/

Amerikanskt sökverktyg:

http://new.snagajob.com/find-matches/

Applikation för jobbsökande via mobilen:

http://itunes.apple.com/us/app/internship-seeker/id367218185?mt=8

Sökverktyg för Nordamerika:

http://www.beyond.com/

Sökverktyg för jobb på federala myndigheter i Amerika:

http://federaljobs.net/disabled.htm

Amerikanskt sökverktyg:

http://www.findtherightjob.com/

Amerikanskt sökverktyg:

http://yourjobmatches.com/

Sökverktyg för jobb inom “Vindkraft”:

http://www.windindustryjobs.com/

Amerikanskt sökverktyg:

http://www.career-hound.com/jobs/index.jsp

Amerikanskt sökverktyg:

http://www.totaljobs.com/

Sökverktyg för frilands medarbetare:

http://se.elance.com/

Sökverktyg för jobb inom “resor och turism”:

http://se.tiptopjob.com/search/travel_tourism_job_search.asp

Verktyg för information om att jobba utomlands:

http://www.transitionsabroad.com/listings/work/shortterm/tourism_hospitality_gap_year_jobs_abroad.shtml

Sökverktyg för jobb inom “flygbranschen”:

http://www.aviationjobsearch.com/

Sökverktyg för jobb inom den akademiska världen i EU:

http://www.academicjobseu.com/

Sökverktyg för jobb inom sjuk och hälsovård:

http://www.healthcarejobs.org/

Sökverktyg för jobb inom “åkerinäringen”:

http://www.jobsfortruckers.com/

Sökverktyg för ingenjörsjobb:

http://www.engineerjobs.com/

Sökverktyg för ingenjörsjobb i Australien:

http://www.engineeringjobs.net.au/

Sökverktyg för jobb inom “media”:

http://mediejobb.info/

Sökverktyg för jobb inom “sport”:

http://www.globalsportsjobs.com/

Sökverktyg för jobb inom “bil och motorbranschen”:

http://www.inautomotive.com/

Sökverktyg för jobb inom “IT”:

http://www.theitjobboard.com/

Sökverktyg för den Amerikanska arbetsmarknaden:

http://www.jobmonkey.com/

Sökverktyg för de bästa jobben i Hong Kong:

http://www.bestjobs.hk/

Sökverktyg för jobb inom “affärsvärlden”:

http://www.careers-in-business.com/

Sökverktyg för jobb inom “politiken”:

http://www.politicaljobs.net/

Sökverktyg för jobb inom “rekrytering”:

http://www.careersinrecruitment.com/

Rekryteringsverktyg för globala karriärer:

http://www.globalcareers.com/

Att hitta och söka jobb inom “sjöfart”:

http://maritime-connector.com/jobs/

Finna och söka jobb i “Greater New York”:

http://www.manhattanjobs.com/

Finna och söka jobb i “Los Angeles”:

http://losangeles.jobs/

Mycket bra källa/resurs vad gäller jobb i Kanada:

http://www.jobbankone.com/

The best way to find real, relevant jobs:

http://www.theladders.com/job

New Radio Jobs:

http://airtalents.com/

New Television Jobs:

http://www.televisionjobs.org/a/jobs/find-jobs

Quintessential careers – a good place to start:

http://www.quintcareers.com/jobres.html

Intelligence Analyst jobs:

http://www.intelligencecareers.com/jobs/11-001/jobsearch2_vc.cfm?rkey=837989&VCSrcType=0

Lobbying jobs:

http://lobbyingjobs.com/

University jobs:

http://www.universityjobs.com/

Human Rights Jobs:

http://www.humanrightsjobs.com/

Law Jobs:

http://www.lawjobs.com/index.jsp

Marine recruitment:

http://www.marine-recruitment.com/

Jobs to Careers search engine:

http://www.jobs-to-careers.com/

Eluta – The Search Engine For New Jobs In Canada:

http://www.eluta.ca/

Quicker jobs – finding your new career:

http://quickerjobs.com/


Företagens interna karriärsidor:


Karriärmöjligheter på IKEA:

http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/servlet/IrwJobSearch

Careers at Volvo Cars of North America:

http://www.volvocars.com/us/top/about/Careers/Pages/default.aspx

Careers at SAAB Defense and Security:

http://www.saabgroup.com/en/About-Saab/CareersatSaab/Vacancies1/

Karriär inom Scandic Hotels:

http://www.scandichotels.se/settings/Sidfot/About-us-Container-/Jobba-hos-oss/Lediga-tjanster1/

Yahoo Careers:

https://tas-yahoo.taleo.net/careersection/yahoo_global_cs/jobsearch.ftl?lang=en&radiusType=K&location=112940453570&radius=1&yloc=us&ylng=en

Careers at General Motors:

http://careers.gm.com/

Careers at Ford Motor Company:

http://corporate.ford.com/careers

Careers at Microsoft:

http://careers.microsoft.com/

Careers at Asea Brown Boweri (ABB):

http://www.abb.com/cawp/abbzh253/c4508f701a86ff0ec1256982004348f0.aspx

Careers at Scania:

http://www.scania.com/career/

Careers at Nokia:

http://www.nokia.com/global/about-nokia/careers/

Careers at Stora Enso:

http://www.storaenso.com/careers/Pages/global-reach-local-touch.aspx

Careers at SCA:

http://www.sca.com/en/career/

Careers at Ericsson:

http://www.ericsson.com/careers

Careers at Porsche:

http://www.porsche.com/uk/aboutporsche/jobs/

Careers at BMW Group:

http://www.bmwgroup.com/e/nav/index.html?http://www.bmwgroup.com/e/0_0_www_bmwgroup_com/karriere/karriere.html

Jobs and careers at Combitech:

http://combitech.se/en/About-Combitech/Jobs-and-careers/

Jobs and careers at Bombardier:

http://careers.bombardier.com/home

Jobs and careers at Sony:

http://www.sony.net/SonyInfo/Careers/

Careers at Hilton Hotels Worldwide:

http://www.careersathilton.com/

Careers at Radisson Hotels:

http://www.radisson.com/section/aboutus.careers/aboutus.sidemenus

Careers at Intercontinental Hotels Group:

http://www.ihgplc.com/index.asp?pageid=7

Careers at IBM:

http://www-03.ibm.com/employment/

Careers at Apple:

http://www.apple.com/jobs/us/

Careers at Fujitsu Technologies:

http://www.fujitsu.com/fts/about/info-center/job-seekers/jobs/

Lediga jobb på Försvaretsradioanstalt:

http://fra.easycruit.com/


Samverkan mellan akademi och arbetsmarknad

Federal student work experience program:

http://jobs-emplois.gc.ca/fswep-pfete/index-eng.htm


Jobtraining

Professionell jobtraining – så här fungerar det:

http://www.jobtrainworks.org/

From welfare to work

Workinglinks – United Kingdom:

http://www.workinglinks.co.uk/

Cincinnati works:

http://www.cincinnatiworks.org/

Civil Society Organizations

AmeriCorps:

http://www.americorps.gov/

CitizenCorps:

http://www.citizencorps.gov/

PeaceCorps:

http://www.peacecorps.gov/