Archive for February, 2012

Jus Cogens i Folkrätt och mänskliga rättigheter

February 13, 2012

I den mycket bra boken “En bok i folkrätt” så lyfter författarna  Per Sevastik, Katrin Nyman-Metcalf, Sia Spiliopoulou Åkermark och Olle Mårsäter fram följande vad gäller Jus Cogens

Jus Cogens definieras i artikel 53 som en norm som det internationella samfundet som helhet har godtagit och erkänt som en norm från vilken ingen avvikelse får göras och som endast kan ändras genom en senare allmän folkrättsnorm av samma karaktär. För att en norm skall bli Jus cogens måste internationella samfundet i sin helhet betrakta normen inte bara så som folkrättsligt bindande utan också som en norm som är tvingande och som ingen stat kan avtala bort. (Sevastik et al. 2009:48)

 

Advertisements

Innovation och kommersialisering i Kanada!

February 13, 2012

Hej vänner och kära läsare!

Tänkte bara berätta om något mycket intressant som pågår i Kanada, nämligen att nu får företag med innovativa idéer och produkter/tjänster stöd av staten, för att på olika sätt kunna komma ut på marknaden med sina nya produkter/tjänster. Dvs, dessa företag/företagare får hjälp med att kommersialisera sin innovativa produkt/tjänst.

Detta mycket viktiga program går under benämningen: The Canadian Innovation Commercialization Program (CICP)

Följande kan man läsa om detta nya program på hemsidan för Kanadas Regering:

About the program

The Canadian Innovation Commercialization Program (CICP) is a new initiative, launched as part of the Government of Canada’s commitment to promote Canada’s economic growth as announced in Budget 2010.

Created to bolster innovation in Canada’s business sector, the CICP helps companies bridge the pre-commercialization gap for their innovative goods and services by:

  • Awarding contracts to entrepreneurs with pre-commercial innovations through an open, transparent, competitive and fair procurement process.
  • Testing and providing feedback to these entrepreneurs on the performance of their goods or services.
  • Providing innovators with the opportunity to enter the marketplace with a successful application of their new goods and services.
  • Providing information on how to do business with the Government of Canada.

Källa/Source:  https://buyandsell.gc.ca/initiatives-and-programs/canadian-innovation-commercialization-program-cicp/overview-of-cicp

 

Mikael söker jobb – jag brinner för juridik, politik, omvärldsbevakning och att skriva!

February 12, 2012

Mikael söker jobb , jag brinner för juridik, politik, omvärldsbevakning och att skriva!.

av Mikael Drakenberg

Min stora dröm och förhoppning är att få ett jobb där jag får nytta av mina juridiska kunskaper och mina andra stora intressen, nämligen omvärldsbevakning och att skriva och informera.

Eftersom ett annat av mina riktigt stora intressen är “omvärldsbevakning”, vilket jag också gått en specialkurs i vid Malmö Högskola så är detta också något jag skulle vilja arbeta med.

Jag har använt mig av denna kunskap för att under ett antal år granska svensk utrikesrapportering, och då hittat att det finns en mycket stor “brist” i denna utrikesrapportering, nämligen att vi helt “ignorerar” ett av de länder som Sverige har allra mest gemensamt med, nämligen Kanada.

Kanada är mitt specialintresse när det gäller omvärldsbevakning

Kanada är ett land som jag har kommit att intressera mig mycket för, och som jag läst på väldigt mycket om, och där jag följer vad som sker via att jag bevakar ett antal viktiga sajter. Att jobba med något sådant här skulle passa mig bra, då jag sedan barnsben har haft engelska som mitt andraspråk. Detta då jag bott och gått i skola i Amerika. Således smälter jag in både i Kanada och Amerika utan problem. Dessutom tycker jag om att resa och träffa nya människor, och en “omstart” för mig någon annanstans vore nog bra då jag “kört fast” här hemma i Sverige.

Frilandsmedarbetare med fokus på Kanada – kanske en affärsidé för mig att satsa på

Så kanske skulle jag kunna bidra genom mina kunskaper om Kanada och mitt stora intresse för omvärldsbevakning, genom att fungera som en typ av “frilandsmedarbetare” åt de svenska medierna med fokus på Kanada. För, genom att medierna går ihop om att anlita mig för detta, så skulle det ju inte bli särskilt dyrt för någon enskild tidning.

Relationerna mellan Sverige och Kanada

Dessutom tror jag att svenskarna skulle vara intresserade av att läsa om och höra om Kanada, istället för att bara matas med en massa journalistik från Amerika. Kanada är ett land som vi har mycket gemensamt med och som Sverige har goda relationer till. Dessutom har de ett system som påminner om vårt system, då de har premiär minister och vi har statsminister. De har en drottning som statsöverhuvud och vi har en kung. Klimatmässigt påminner också Kanada mycket om Sverige, dvs långa fina somrar och hårda vintrar. Den stora skillnaden mellan Sverige och Kanada, är att Kanada har engelska och franska som huvudspråk, medan Sverige bara har ett officiellt språk, nämligen svenska.

Svenskar är mycket väl ansedda i Kanada, och detta beror “inte” på våra politiker eller våra företag och deras företrädare. Det beror helt och hållet på våra NHL spelare och vad de gjort för sina klubblag i Kanada genom åren. Namn som Börje Salming, Inge Hammarström båda två med Toronto som adress. Håkan Loob med Calgary som klubb, och Kent Nilsson med Calgary och Edmonton som klubbar. Willy Lindström med Edmonton som klubb. En annan svensk som blev ett mycket stort och respekterat namn i Kanada, var Mats Näslund, efter alla sina framgångsrika säsonger i Montreal. Sedan har Mats Sundin satt Sverige på världskartan efter sina år som lagkapten för Toronto. Numera är det stora namnet bland svenskar i Kanada Daniel Alfredsson som sedan många år tillbaka är lagkapten för Ottawa Senators.

Med vänlig hälsning

Mikael Drakenberg

E-post: mikael@drakenberg.se

Mikael söker jobb som Handläggare inom stat och kommun!

February 11, 2012

Mikael söker jobb! Jag har den juridiska kompetens som behövs för att jobba som handläggare, nämligen förvaltningsrätt i kombination med utbildningen “EU, staten och den offentliga rätten”.

Jag är mycket väl insatt i förvaltningslagen och olika speciallagar tex strålskyddslag, plan och bygglagen, miljöbalken osv. Förvaltningslagen är särskilt viktig därför att den styr myndigheternas arbete tex regleras där om rätten till “omprövning/överklagande” 22§.

Där finns också reglerat om myndigheternas serviceskyldighet och annat som är viktigt i relationen mellan myndigheten/staten och individen.

Det som är extra relevant med innehållet i utbildningen “EU, staten och den offentliga rätten” med fokus på företagandets villkor är kunskaperna som det ger vad gäller tex de lagar, regler och förordningar som styr företagandet. Det kan tex handla om det här med “tillståndspliktiga” verksamheter..dvs sådana verksamheter som kräver att myndigheterna godkänner verksamheten innan den får startas.

Hit hör tex kärnteknisk verksamhet (strålskyddslag), hit hör också olika miljöskadliga verksamheter (Miljöbalken). Men, utbildningen ger även mycket goda kunskaper kring de immaterialrättsliga regelverket och hur detta styrs av tex upphovsrätt, patenträtt, firmarätt och mönsterrätt. Redan under inledningen av utbildningen fick vi lära oss den “juridiska metoden” som består av sex punkter.

Dvs, om juridisk problemlösning. Här spelar lagar, regler, direktiv, förordningar, men även olika förarbeten till lagarna mycket stor roll. Lika viktigt är det med praxis och olika prejudikat från svenska förvaltningsdomstolar.

Varför skall ni satsa på just mig?  Ni skall satsa på just mig därför att jag är oerhört driven och framåt, dvs jag sätter mig verkligen in i olika fall/juridiska problem man kan ställas inför och tar reda på den relevanta lagstiftning som gäller inom området. Dessutom tar jag fram annat relevant bakgrundsmaterial för att myndigheten skall ha ordentligt på fötterna innan man fattar ett beslut som kan gå för eller emot individen. Jag är mycket noga med att ta fram de förarbeten som finns inom området för att vi skall veta hur lagstiftarna har tänkt inom området, och jag kollar också upp domar från våra förvaltningsdomstolar där vi hittar praxis och prejudikat. Detta så vi gör rätt från början.

Just juridiken är något som jag brinner för, och det är därför som jag har gett mig in på detta område.

Jag har också en statsvetenskaplig utbildning och examen i bagaget, och den är ju rätt så teoretisk till sin natur. Där var fokus mycket på teorier och metoder, däremot inte så mycket på användbarhet, dvs hur man praktiskt använder sig av dessa kunskaper.  Men, kunskaperna kan användas för jobb inom politiken. En del statsvetare jobbar inom stat och kommun, och ett fåtal jobbar som forskare efter forskarexamen.

Dessutom har jag lite erfarenhet från statliga myndigheter, nämligen Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Ute på Skatteverket jobbade jag med registrering/verifiering av skattedeklarationer ute på Skatteverket i Trelleborg, Lund, Helsingborg och Stockholm. Under denna period var jag anställd av bemanningsföretaget Proffice. Under majoriteten av tiden så var jag och jobbade ute på Skatteverket, tiden på Kronofogden var bara ett kortare inhopp på en vecka för att ersätta en person som var hemma med sjukt barn. Men, uppdraget ute på Kronofogdemyndigheten var placerat på deras arkiv i Malmö. Där skulle teamet gallra ett arkiv med gamla akter enligt konstens alla regler.

Ett fåtal dagar, var jag och jobbade för Bemannia ute hos deras kund Strömbergs i Flemingsberg. Det uppdraget gick ut på att registrera resultaten från den årliga nutidsorienteringen som skolorna deltar i.

Så, jag har mycket god datorvana (MS Office), och på egen hand har jag sedan lärt mig OpenOffice och deras efterföljare LibreOffice.

Tidigare i mitt liv så har jag bott och gått i skola i Amerika, så jag läser, talar och skriver flytande engelska.

Dessutom har jag mycket goda kunskaper om vårt grannland Finland. Detta därför att jag gått en förvaltningsutbildning vid Svenska Social och Kommunalhögskola (Helsingfors Universitet). Det var en svenskspråkig utbildning av hög kvalitet, och där var mitt huvudämne offentlig ekonomi med statskunskap, och biämnen var offentlig rätt/juridik och bokföring/redovisning. Andra ämnen som ingick var svenska, engelska, forskningsmetodik och administrativ databehandling (ADB). Inom ämnet ADB gick vi igenom Officepaketet och det här med olika mejlprogram.

Under min förvaltningsutbildning ingick även obligatorisk praktik, som jag genomförde ute på Kommunförbundet Skåne i Lund. Detta under sommaren 1997.

Jag är mycket flexibel av mig, och mycket tillmötesgående och trevlig på alla sätt och vis. Därför kan jag tänka mig allt ifrån enklare administrativa jobb till lite mer avancerade handläggarjobb. Jag har inga som helst problem med att flytta för att hitta ett relevant jobb då jag inte har någon familj. Så, jag ser bara möjligheter istället för hinder.

Så, jag hoppas att ni gillar min positiva och flexibla inställning. För, det vore mycket trevligt om jag fick möjlighet att komma på intervju hos olika arbetsgivare så ni får möjlighet att bilda er egen uppfattning om mig och hur jag skulle passa in på er arbetsplats.

Jag både kan och vill börja jobba omgående, så jag hoppas att telefonen snart skall börja ringa då jag är mycket aktiv och ansvarsfull med mitt jobbsökande runt om i vårt avlånga land.

Ett stort tack på förhand

Med vänlig hälsning

Mikael Drakenberg

E-post: mikael@drakenberg.se

 

Rätten att få sin sak prövad är skyddad i Art 6 i Europakonventionen

February 10, 2012

Rent “rättsligt” så kan AF “inte” ta ifrån någon sin ersättning för att han eller hon begär omprövning av deras beslut, eller till och med går till en “förvaltningsdomstol” med en “överklagan” om deras “omprövning” inte leder till önskvärt beslut. Detta därför att enligt 22§ i Förvaltningslagen så har man rätt till “omprövning” av sitt ärende och man har också “rätt till” att överklaga till förvaltningsdomstol. Rätten att få sin sak prövad “rättsligt” och “rätten till en rättvis rättegång” är dessutom skyddat i artikel 6 i Europakonventionen. AF är en statlig myndighet och är precis som resten av svenska myndigheter och den svenska staten bundna av Europakonventionen. Så, om de stoppar någons ersättning för att man nyttjar sin rätt i förvaltningslagen och/eller Europakonventionen, så är AF illa ute juridiskt. För, sådant här kan tillslut hamna i Europadomstolen. Det finns redan fler fall mot Sverige vad gäller just “brott mot artikel 6 i Europakonventionen”.

Fallet Blake Pettersson mot Sverige

February 10, 2012

Ett mycket intressant rättsfall har nyligen varit uppe i Stockholms Tingsrätt. Det handlar om fallet Blake Pettersson mot Sverige.

På hemsidan för “Centrum för rättvisa” så kan vi läsa att:

Blake Pettersson berövades felaktigt sitt svenska medborgarskap. Fyra och ett halvt år senare fick han rätt mot myndigheterna, men blev helt utan ersättning.

16 år senare upphävde en svensk domstol faderskapet. Efter det tog Skatteverket ifrån Blake Pettersson hans svenska medborgarskap eftersom myndigheten menade att förutsättningarna för medborgarskapet aldrig hade funnits. Blake överklagade, men beslutet stod sig i länsrätten och kammarrätten.

Men till slut slog Regeringsrätten med skärpa fast att Skatteverkets beslut i själva verket stred mot grundlagen. Det är olagligt att beröva någon sitt medborgarskap i ett sådant här fall.I fyra och ett halvt år fråntogs Blake sitt svenska medborgarskap i strid med en absolut rättighet i grundlagen.

Den juridiska knäcktfrågan är: Har Blake Pettersson rätt till Skadestånd därför att staten kränkte Grundlagen, i samband med att staten genom Skatteverket tog ifrån honom sitt svenska medborgarskap?

I Tingsrätten sa rätten NEJ, dvs inget rätt till Skadestånd på den grund att staten kränkt grundlagen.

Nästa sak som hänt i fallet är att Blake Pettersson nu återigen blivit beviljad prövningstillstånd i Hovrätten.

Källor:

http://www.centrumforrattvisa.se/fall/F%C3%B6rlorade_sitt_medborgarskap_-_beg%C3%A4r_skadest%C3%A5nd_f%C3%B6r_grundlagsbrott, 2012-02-10

http://centrumforrattvisa.se/news/view/id/192, 2012-02-10

 

 

Inga prejudikat finns från förvaltningsdomstolarna om FAS 3

February 10, 2012

Med tanke på de diskussioner som har förekommit runt FAS 3, så är det jättekonstigt att “inte” ett enda ärende har medfört någon “omprövning” eller “överklagande” med stöd av 22§ Förvaltningslagen.

Det finns således inga prejudikat på området från våra förvaltningsdomstolar.

Således råder fortfarande en stor rättsosäkerhet vad gäller om FAS 3 är förenligt med artikel 4.2 i Europakonventionen och artikel 5.2 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Det borde vara högsta prioritet att någon eller några överklagar sina FAS 3 “anvisningar” till förvaltningsdomstol, så vi får ett prejudikat inför framtiden.

Detta är mycket viktigt för att myndigheterna skall ha något att gå på vad gäller det rättsliga runt FAS 3.

För, om ingen har fått möjlighet att pröva sitt ärende rättsligt, så är Sverige just nu i strid med artikel 6 (rätten till att få sin sak prövad, och rätten till en rättvis rättegång).

Detta därför att en förvaltningsmyndighet är inte samma sak som en “domstol” och en “anvisning” till FAS 3 är inte det samma som en “rättvis rättegång”.

Därför måste saken prövas rättsligt en gång för alla!

 

FAS 3 – En “juridisk” rättsröta!

February 4, 2012
Regeringen beslutade för ett bra tag sedan att införa något de valt att kalla FAS 3, arbetsmarknadspolitikens slutstation, eller snarare en arbetsmarknadspolitisk soptipp.

Det stora problemet med FAS 3 förutom att det är mycket ineffektivt, dvs det är bara ungefär 1.5% som lyckas tas sig därifrån är det här med anordnarbidraget. Det är ett direkt statsstöd, vilket ställer till stora juridiska problem. För Sverige är bundna av Lissabonfördraget och där förbjuds den här typen av statsstöd.

Ett “juridiskt” problem vad gäller detta “bidrag” till FAS 3 anordnare är att det är ett statsstöd som ges till ett “begränsat” antal företag, som på så vis “snedvrider” konkurrensen. Detta är inte tillåtet enligt Lissabonfördraget. Vi kan tydligt läsa i artikel 107 i Lissabonfördraget att den här typen av statsstöd inte är tillåtna eller ens förenliga med den “inre marknaden”.

Men, ännu värre vad gäller FAS 3 är att den som har blivit anvisad till FAS 3 inte har fått möjlighet att pröva “anvisningen” i allmän förvaltningsdomstol. Detta är mycket allvarligt därför att artikel 6 i Europakonventionen föreskriver rätten att få sin sak prövad i “opartisk domstol” och rätten till en “rättvis rättegång”. Eftersom AF som genomför och fattar beslut om “anvisningen” är en myndighet och inte en domstol, så har Sverige genom AF “troligtvis” brutit mot artikel 6 i Europakonventionen. Sedan handlar det om rätten att överklaga, och den finns i 22 § Förvaltningslagen. Så, jag tror om de som är i FAS 3 använder sig av Förvaltningslagen 22§ så kan de säkert först få saken omprövad, och sedan överklaga till förvaltningsdomstol. På så vis få “anvisningen” till FAS 3 upphävd så länge. En överklagan bör också innehålla en hänvisning till artikel 6 i Europakonventionen. Detta därför att Sverige har skrivit under och ratificerat Europakonventionen. Dessutom är konventionen en del av den nationella rätten.

En annan juridisk möjlighet för att angripa det här problemet (FAS 3) är att använda sig av så kallade “extraordinära rättsmedel”. Det jag tänker på är Lag om rättsprövning av vissa regeringsbeslut.

Eftersom FAS3 och därmed Förordningen om jobb och utvecklingsgarantin berör en individs civila fri- och rättigheter, så går det att åberopa “Lag om rättsprövning” för att få prövat om Förordningen eller delar av förordningen dvs FAS 3 strider mot civila fri och rättigheter, och att FAS 3 därför ogiltigförklaras, eller att de anvisade eventuellt får skadestånd av staten för att deras civila fri- och rättigheter har kränkts. Detta eftersom de inte har fått sin sak prövad “rättsligt” så som kravet är enligt artikel 6 i Europakonventionen.

Copyright: Mikael Drakenberg

Allrights reserved