Archive for October, 2011

To all employers: I´m looking for a new job or a new career

October 30, 2011

Hello!

I´m looking for a new job or a new career, and i am very serious. A new job would mean so much to me, because i can and i want to work. I am completely healthy, so i can start to work emediately.

I can move almost anywhere for a new job because i speak, read and write english and american english. Earlier in my life i have lived in and attended Elementary School in Madison (Wisconsin) and Jr High School in La Jolla (California). I will never forget the friendly people i met while attending school in The United States of America. I felt at home from the first day. In Madison (Wisconsin) i learned English quickly by taking part in “English as a second language”.  I follow the news from the United States of America closely , and i read a lot of different books covering  many different subjects relating to both The United States of America and Canada.  So, when i live here in Sweden i feel more American than Swedish. So, i would be more than honored to return to The United States of America or Canada to work full time in almost any position if there are employers out there looking for people with my skills and my experience and educational background.

I have studied public administration at the University of Helsinki in Finland, and Political Science at Södertörn University College in Flemingsberg just outside Stockholm (Sweden).

When it comes to workexperience i have worked 6 month as a Data Entry Clerk at Skatteverket in Sweden.

I have also studied Administrative law at Malmö University, and International law at The Swedish National Defense College. EU-law i have studied at Södertörn University College.

I received my Bachelors Degree in Social Sciences with a major in Political Science back in December 2006. So, i can offer very good analytical skills, computer skills, people skills and other very usable skills.

I am a very serious and responsible individual, and i am very positive. I can also offer all employers a very friendly attitude.

So, what kind of jobs am i looking for?

Here is a short list of jobs that i am very interested in:

– Administrative jobs

– Customer service/Customer relations  jobs

– Data Entry Clerk Jobs

– Front Desk Clerk Jobs

– Guest Service Agent Jobs

But, i am very open to other suggestions when it comes to a new job or a new career!.

Yours Sincerely

Mikael Drakenberg

E-mail: mikael.drakenberg@gmail.com

 

 

Advertisements

Hej alla arbetsgivare – Mikael söker jobb!

October 26, 2011

Hej! Jag söker jobb runt om i vårt avlånga land och är mycket intresserad av flera olika typer av jobb.

Jobb som intresserar mig är bland annat administrativa jobb, kundservice/kundtjänstjobb, jobb inom hotellnäringen, jobb på statlig och kommunala myndigheter tex som handläggare. Eftersom jag är mycket utåtriktad och servicemedveten så skulle jag även kunna tänka mig att jobba ute på en större flygplats, detta då jag talar, skriver och läser flytande engelska och Amerikansk engelska. Vidare så skulle jag kunna tänka mig att jobba på något större hotell, och då sitta i receptionen och ta emot besökare. Som ni ser, så är jag mycket flexibel och kan tänka mig många olika typer av jobb. Dessutom har jag inga som helst problem att flytta för att hitta ett jobb som jag bedömer vara relevant/lämpligt för mig.

Jag har både gedigen kompetens och färska kunskaper att erbjuda inom bland annat juridik, med fokus på just jobb som handläggare. Således är jag mycket intresserad av jobb som handläggare på någon statlig eller kommunal myndighet, eller något stort statligt verk.  Jag kan också tänka mig kortare relevant/meriterande praktik, tex på något departement inom något av mina kompetensområden.

Dessutom har jag folkrättslig kompetens dvs kunskaper om Europakonventionen, FN-stadgan, krigets lagar, kunskaper om internationella fredsoperationer. Denna Folkrättsutbildning gick jag på Försvarshögskolan i Stockholm som är den ledande institutionen i Sverige på det här området.

Dessutom har jag erfarenhet av utlandsstudier från Helsingfors Universitet, där jag studerade på förvaltningsprogrammet och hade offentlig ekonomi med statskunskap som huvudämne, och offentlig rätt och bokföring/redovisning som biämne.  Det innebär bland annat att jag besitter gedigna kunskaper om statens och kommunernas ekonomi och hur det skall skötas.

Dessutom innebär det att jag har gedigen kunskap och kompetens vad gäller stat, förvaltning, demokrati och internationalisering. Men, det innebär också att jag har mycket goda kunskaper om hur man sköter bokföringen/redovisningen enligt de lagar, regler och förordningar som styr detta. Jag kan också tillföra flytande kunskaper i svenska och engelska, och mycket god datorvana/IT-vana (bland annat MS Office, OpenOffice, LibreOffice, Webmail, Internet för informationssökning, och sociala medier tex blogg, Facebook och Twitter).

Juridisk kompetens har jag inom bland annat Förvaltningsrätt, då jag gått en specialkurs inom detta område, och den innehöll så viktiga delmoment som Förvaltningsrätt, Arbetsrätt, Kommunalrätt, Enskild rättsutredning och givetvis tentamen. Denna kurs fick jag VG på.

Nyligen har jag avslutat ett kursmoment i EU-rätt, och det gick mycket bra dvs jag hade bara en poäng ifrån betyget VG. Så, jag har mycket goda kunskaper om hur EU-rätten fungerar och hur EU-rätten skall tillämpas, och hur det påverkar svensk lagstiftning.

Jag är mycket aktiv och kombinerar därför egen kompetensutveckling (på egen bekostnad) med att aktivt och ansvarsfullt söka jobb runt om i vårt avlånga land. Dvs, jag går min egen väg och väljer därmed bort den statliga och ineffektiva arbetsförmedlingen. Jag använder istället så viktiga databaser som Indeed.com   som numera också finns i Sverige. Detta för att den vägen hittar man även jobb som inte utlysts via arbetsförmedlingen, dvs man hittar företagens interna annonser vilket är jättebra.

Vad gäller min arbetslivserfarenhet så har jag 6 månaders arbetslivserfarenhet från bemanningsbranschen. Jag jobbade då ute på Skatteverket med registrering och verifiering av skattedeklarationer. Har också jobbat en vecka ute på Kronofogdemyndigheten, och då på deras arkiv. Där ingick jag i ett litet team som hade ansvar för att gallra ett arkiv då arkiveringstiden hade gått ut.

Övrig erfarenhet som jag har, är att under min förvaltningsutbildning så genomförde jag min obligatoriska praktik vid Kommunförbundet Skåne. Där var en av mina arbetsuppgifter att ta fram en enkät för att undersöka de skånska kommunernas deltagande i EU:s strukturfondsprogram Växtkraft Mål 4.

Tidigare i mitt liv så hade jag praktik i samband med mina gymnasiestudier. Jag hade en termin med handelspraktik och en termin med kontorspraktik. Handelspraktiken genomfördes på en nu nerlagd butik inom sport och fritid, och i arbetsuppgifterna ingick bland annat att packa upp nya leveranser, prismärka varor, hänga ut eller ställa ut varor i butiken osv.

I kontorspraktiken som genomfördes på det lilla familjeföretaget Busspiloten AB, så ingick de flesta kontorssysslor i mina arbetsuppgifter. Eftersom ägarna ofta var ute på resor, så var jag ensam på kontoret långa studenter och då blev det både mycket datorarbete, men även mycket telefonarbete. Bland annat att ta emot inkommande samtal och förfrågningar om bokningar. Detta då företaget bedriver bussresor både lokalt i Skåne och till Danmark och även till några andra ställen i Europa.

En av mina stora fritidsintressen är att “skriva”, så på min fritid så driver jag min  personliga blogg (Drakenberg blog) där jag skriver lite då och då. Jag skriver både om mitt jobbsökande, men försöker också dela med mig av mina kunskaper när jag hittar något intressant som jag tror fler kan vara intresserade av. Dessutom finns jag på LinkedIn och på Facebook.

Ett annat stort fritidsintresse är att läsa böcker inom mina kompetensområden, och närliggande områden. Jag läser också mycket böcker om andra länder, då vi lever i en global värld och man behöver följa med i den utveckling som sker även utanför EU.  Något annat som jag är mycket intresserad av är det här med “personlig utveckling” och att “våga tro på och satsa på sig själv”. Det som är särskilt intressant enligt mig är hur olika kulturer tillåter eller försvårar möjligheten för individen att sticka ut och att våga framhäva sig själv. Dvs, att en persons bakgrund får inte utgöra ett hinder för en individ att ta sig in och etablera sig på arbetsmarknaden.

Dvs, fördomar mot människor får aldrig styra eller på annat sätt påverka rekryteringsprocessen.  Vi har inte “råd” med att förlora en enda talang som kan och vill jobba och bidra till samhället. Därför lever jag efter förhållningssättet “nobody is unemployable”..dvs “ingen är oanställbar”. Man måste helt enkelt bortse ifrån perioder av arbetslöshet om man kan se i individens CV att det finns förklaringar, tex att personen investerat i sig själv och sin egen kompetensutveckling/utbildning.

Själv så är jag mycket seriös och mån om hälsan. Dvs, jag varken röker eller dricker. Dessutom är jag noga med maten, dvs äter ordentlig mat (ingen skräpmat). Kan också berätta för er att jag är mycket flexibel och tillmötesgående, dvs jag är en mycket utåtriktad, positiv och trevlig människa som har lätt att för att samarbeta med andra människor oavsett deras bakgrund. Något som är viktigt för mig är det här med mångfald och mångkultur. Detta då min erfarenhet från skolgång i Amerika där vi hade en stor mångfald och mångkultur visar för mig att det fungerar och berikar samhället. Jag älskar mångkulturella miljöer då det ger så otroligt mycket tillbaka, och det är därför som jag tillbringat studietid vid både Södertörns Högskola och Malmö Högskola.

Dessutom så har jag inga som helst problem att flytta för att hitta ett jobb som jag bedömer vara relevant/lämpligt för mig.

Hoppas att Ni är intresserade av att träffa mig för en intervju när jag söker olika jobb runt om i vårt avlånga land, för att då får ni möjlighet att träffa mig personligen, men även att ställa alla de frågor som ni önskar få svar på.

Med vänlig hälsning

Mikael Drakenberg

E-post: mikael.drakenberg@gmail.com